logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

E-Çözümler

e-Dönüşüm Nedir?

Çağımızda teknolojinin ilerlemesi ile hızlı bir şekilde dijitalleşen dünyada, teknolojik yeniliklerin kullanımı hayatımızın her alanında yerini almaya başladı. Internet kullanımının artması, online imza kullanımı vb. işlemlerin artışı ile birlikte, Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları günümüzde tüm hizmetleri şeffaflaştırarak işlemlerini güvenilir bir şekilde yapabilme imkanı sağlıyor. Öncelerde büyük işletmeler ile sınırlı olan e-Dönüşüm her ölçekte işletmeleri de içine alan, genel bir dönüşüm sürecini ifade etmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarına uygun şekilde geliştirilen e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv gibi uygulamalar, işletmelerin maliyetlerini düşürmesini, operasyonların daha hızlı yürütülmesini ve daha etkin şekilde kontrol edilebilmesini sağlar. Bu çözümler, işletmeye katma değer sağlamanın yanı sıra iş gücü, arşivleme, yazıcı sarf malzemeleri ve kağıt fatura gönderimi gibi maliyetlerden tasarruf etmeye de imkan tanır.

E-Fatura
 • e-Fatura Çözümü ile elektronik ortamda gelen faturalarınız otomatik olarak sisteme aktarılır, böylece e-Faturalarınızı ayrıca işlemeniz gerekmez.
 • e-Faturalarınız dijital ortamda uzun yıllar saklanır ve ihtiyacınız olduğunda kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
 • e-Fatura Çözümünün kullanıcı dostu, pratik tasarımı sayesinde e-Faturalarınızı hızlıca hazırlayabilir, zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz.
 • Faturalarınız elektronik ortamda hazırlanıp saklanacağı için fiziksel arşiv maliyetlerinden kurtulursunuz.
 • Faturalarınız elektronik ortamda saklanacağından kağıt tasarrufu yaparsınız, böylece kendi maliyetlerinizi düşürmenin yanı sıra doğal kaynakların tüketiminin yavaşlamasına da katkı sağlarsınız.
E-Arşiv Fatura

e-Arşiv fatura, e-fatura sistemine dahil olmayan şirketler veya son kullanıcılara elektronik ortamda fatura gönderilmesini sağlayan elektronik fatura türüdür.
Öncelikle, cirosu belirli bir tutarın üzerinde bulunan e-ticaret sitelerine zorunlu tutulmuştur.
İsteyen her firma e-arşiv fatura da kullanabilir ancak e-arşiv fatura kullanabilmek için öncelikle e-fatura sistemine dahil olunmalıdır.
Gelir İdaresi Başkanlığı’na aylık olarak e-arşiv faturaların raporlaması yapılır. Genellikle bu hizmet, e-arşiv fatura hizmetini sağlayan çözüm ortağı tarafından yerine getirilir.

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğine uygun olarak düzenlenen e-Arşiv Fatura Çözümü faturalarınızın ikinci nüshasını elektronik ortamda oluşturarak muhafaza etmenizi ve gerektiğinde elektronik olarak ibraz etmenizi sağlar.

E-İrsaliye

E-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte fakat dijital ortamda düzenlenen elektronik bir belgedir. Sevk irsaliyesi kullanan firmalar kağıt olarak irsaliye düzenlerken e-irsaliyeye geçiş yapan firmalar dijital ortamda irsaliye düzenleyerek karşı tarafa ulaştırırlar. Burayı biraz daha açmak gerekirse; kağıt olarak 2 tip irsaliye bulunur. Biri sevk, diğeri taşıma irsaliyesidir. e-İrsaliye daha çok sevk irsaliyesi yerine geçecek, yani malı teslim alan kişiye iletilecek. Bununla birlikte araç, şoför ve rotasyon bilgisi taşıyan taşıma irsaliyesi yine kağıt olarak araçta bulundurulmaya devam edecek.

E-Defter

E-Defter Geçiş Zorunluluğu
Vergi usül kanununa göre 10 milyon üzeri cirosu olan firmaların zorunlu olarak e-defter uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir. Bununla birlikte e-defter sistemine gönüllü geçiş de mümkündür. e-Deftere gönüllü geçiş yapmak isteyen bir firmanın elektronik fatura kullanıcısı olmasına gerek yoktur. Zorunlu geçiş yapması gereken firmalar sene başında, gönüllü geçiş yapanlarsa dönem içerisinde e-defter uygulamasına geçiş yapılabilir. Şahıs firmaları ve tüzel firmalar e-defter kullanıcısı olabilirler.

e-Defter Çözümü ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belirlediği standartlara uygun olarak “Yevmiye Defteri” ve “Defter-i Kebir” belgeleri elektronik ortamda kolayca hazırlanır ve GİB’na gönderilebilir.

 • e-Defter Çözümü diğer Bilnex çözümleri ile doğrudan bağlantılıdır.
 • e-Defter Çözümü diğer muhasebe programları ile kolaylıkla entegre edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.
 • e-Defter Çözümü ile defterleriniz uzun yıllar güvenle saklanır. Böylece ihtiyacınız olduğunda defterlerinize kolaylıkla ulaşabilir ve denetim süreçlerinizde sıkıntı yaşamazsınız.
 • e-Defter Çözümü uzaktan erişim imkanı tanıdığı için e-Defterlerinize her yerden ulaşabilirsiniz.
E-Mutabakat
 • e-Mutabakat ile mutabakat yapacağınız kurum e-Mutabakat kullanıcısı olmasa bile e-postalarınızı otomatik yollayabilir, onay ve red cevaplarınızı elektronik ortamda takip edebilirsiniz.
 • e-Mutabakat ile tamamlanan ve onaylanan mutabakatlarınızı portal üzerinden takip edebilir, ihtiyaç halinde geçmiş mutabakatlarınıza ulaşabilirsiniz.
 • e-Mutabakat ile 2 ekstreyi saniyeler içinde karşılaştırabilir ve aralarındaki farkları hızla bulabilirsiniz. Böylece mutabakat işlemleriniz esnasında önemli miktarda hız ve zaman kazanırsınız.
 • e-Mutabakat istenmesi durumunda kolayca verileri Excel’e aktarmanızı ya da Excel’de hazırladığınız verileri Web’e aktarmanızı sağlar.
E-Müstahsil Makbuzu

e-Müstahsil Makbuzu, defter tutan çiftçi veya toptancıların defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri zorunlu ticari belgedir. e-Müstahsil Makbuzu da ilgili ticari faaliyetlerin elektronik olarak yürütülmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirtilen usul ve esaslarla müstahsil makbuzu ile aynı nitelikleri taşıyan elektronik belgelerin düzenlenmesi, saklanması ve iletilmesi ve GİB’e raporlanmasına ait işlemleri kapsayan uygulamadır. Çiftçiye imzalatılan belgenin kopyası işletmecide, aslı ise çiftçide kalır. Kağıt müstahsil makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Zorunlu bir uygulama değildir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca müstahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mükelleflere 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla uygulamaya dahil olma imkanı sunulmuştur.

E-Serbest Meslek Makbuzu

Gelir Vergisi Kanunu’nun 66. maddesinin birinci fıkrasında serbest meslek erbabı şu şekilde tanımlanmıştır: Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.

Buna göre; kendi nam ve hesabına, mutat meslek halinde faaliyette bulunan; avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, noter, serbest öğretmen, artist, menajer, senarist, yönetmen, ebe, sünnetçi, arzuhalci, rehber ve sağlık memuru vb. kişiler serbest meslek erbabıdır.

Serbest Meslek Makbuzu nasıl düzenlenir?
Serbest meslek makbuzu düzenlemek için şu üç adımı takip edebilirsiniz:

Vergi Dairesi’nden serbest meslek mükellefiyeti açtırın
Anlaşmalı matbaada serbest meslek makbuzu bastırın
Hizmetinizi verdikten sonra makbuzu doldurup müşterinize verin

e-SMM Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak e-ortamda oluşturulması ve raporlanmasını kapsayan uygulamalar bütünüdür.

e-Çözümler hakkında bilgi almak için web sitemiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz.