Geniş Alan Ağı ( WAN ), şirketlerin farklı coğrafi bölgelerde yer alan ofisleri ( şube, mağaza, fabrika, depo vb… ) arasındaki haberleşme ihtiyacını karşılayan bir altyapıdır. Geniş Alan Ağları projelendirilirken, hem ilgili ofislerin haberleşme ihtiyaçları ( bağlantı hızı, ağ üzerinden taşınacak data miktarı, eş zamanlı ses görüşme sayısı ve teknolojisi, görüntü kalitesi ve teknolojisi vb… ) hem de ilgili ofislerin coğrafi konum itibari ile Servis Sağlayıcı altyapısına bağlı olarak erişim teknoloji tipleri dikkate alınmalıdır.

Artı Teknoloji’nin WAN çözümleri, iletişim altyapısının tasarımından, kurulum-devreye alma ve işletim desteğine kadar bütün süreçleri kapsamaktadır.

 

  • WAN ağlarının uygun teknolojilerin seçilerek (Metro Ethernet, Noktandan Noktaya G.SHDSL, Noktadan Noktaya ADSL, LL, FR, VPN, ISDN, vb.) planlanması ve tesisi
  • Kullanılacak iletişim teknolojilerine uygun aktif cihazların belirlenmesi
  • Kurumun ihtiyaç analizine göre WAN kurulumlarının oluşturulması. Data, ses, video gibi farklı trafiklerin optimizasyon ve QoS yapılandırmaları
  • Ana taşıyıcı yada yedek taşıyıcı olarak Internet ana omurgasının  kullanıldığı durumlarda gerekli güvenlik altyapısının planlanması ve kurulumu. Site to Site yada client to site VPN altyapılarının kurulumu
  • WAN sisteminin, Internet firewall veya UTM cihazlar ile entegrasyonu. WAN üzerinden kullanılacak olan uygulamalara göre uygun Internet güvenliğinin sağlanması
  • Kurulan sistemlerin Bakım ve Onarım Hizmetlerinin verilmesi