Kurumların güvenlik seviyesi, ileriye dönük büyüme hızlarını belirler. Güvenlikle ilgili olası problemlerin getirdiği mali yük diğer zararların kat kat üstünde olabilir. Kurumunuzun bilişim sistemlerini kapsamlı bir açıklık testinden geçirerek güvenlik seviyenizi artırmaya yardımcı oluyoruz. Bunu yaparken doğru güvenlik politikaları ile tanınmış kullanıcıların bilgiye erişiminde hızı ön planda tutuyoruz.

Güvenlik Mimarisi Tasarımı

Müşterilerimizin bilişim sistemlerindeki problemlerin tespit edilip giderilmesi için güvenlik gereksinimlerinin saptanması ve alınan sonuçlara göre güvenlik politikaları ve çözümleri tasarlanıp sunulması hizmetlerini sağlıyoruz.

 

Ağ güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan güvenlik yazılım ve donanım sistemleri aşağıdaki başlıklar ile özetlenebilir:

  • Birleşik Tehdit Yönetilmi (UTM)
  • Saldırı Tespit Sistemleri (IDS)
  • Saldırı Önleme sistemleri (IPS)
  • Güvenlik Duvarı (FIREWALL)
  • Sanal Özel Ağ (VPN)
  • İçerik (Web) filtreleme (URL Filtering)
  • E-mail filtreleme (e-mail Filtering)
  • Ağ Erişim Kontrolü (NAC)